Avís Legal

Informació legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material són propietat de AVANTEBRE SCCL de Tortosa, amb el NIF F55744932, i amb seu social al carrer Cec 3B, de Tortosa, CP 43500, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a Avantebre. Tot aquest material està a l’empara de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. L’accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

1.- Llevat que s’indiqui una altra cosa queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut d’aquestes pàgines web, que necessitarà sempre l’autorització expressa de l’empresa.

2.- Avantebre no es responsabilitza de la mala utilització dels continguts d’aquestes pàgines web per part de l’usuari.

3.- Avantebre no es responsabilitza de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada directament i sota el control de Avantebre o no publicada amb el seu nom. Concretament, Avantebre no respon del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de Avantebre..

4.- Avantebre es reserva el dret d’actualitzar els continguts d’aquestes pàgines web quan vulgui, i també d’eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva.

5.- Avantebre no s’obliga a controlar les informacions i les opinions que el usuaris transmetin per mitja dels fòrums oberts en aquestes pàgines web. Sigui com sigui, Avantebre es reserva el dret d’eliminar de les seves pàgines web qualsevol informació o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de la persona.

6.- Avantebre no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

7.- Avantebre dona estrictament compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’Usuari del web dona el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a Avantebre a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats, prèviament comunicat a l’Agencia de Protecció de Dades i que es troba a la seu de Avantebre, carrer Cec 3b. El responsable del fitxer és Avantebre. L’ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir per a poder prestar els serveis de Avantebre i fer arribar informació de les activitats de l’Associació. Per a exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició cal enviar un missatge a info@avantebrel.com.

8.- Quan sigui necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun servei contingut en aquestes pàgines web, l’usuari s’obliga a mantenir-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l’usuari respondrà de la utilització que n’hagin pogut fer terceres persones.